Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku prepaid w ujęciu międzynarodowym

 • Branża

  Rynek usług telekomunikacyjnych

 • Zasięg geograficzny

  Chorwacja, Czechy, Grecja, Holandia, Polska, Rumunia, Węgry

 • Typ klienta

  Operator telefonów komórkowych

 • Czas realizacji

  16 tygodni

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Nasz klient, jeden z największych międzynarodowych operatorów komórkowych, szukał wsparcia w zrozumieniu segmentu prepaid w wybranych europejskich krajach (Grecja, Chorwacja, Rumunia, Polska, Czechy, Holandia). Głównym celem projektu było zebranie informacji na temat zwyczajów oraz potrzeb użytkowników telefonów na kartę, w celu opracowania kompleksowego obrazu segmentu prepaid w ujęciu międzynarodowym. Lepsze zrozumienie zachowań tych użytkowników było dla klienta niezbędne do podjęcia właściwych działań, mających na celu zaspokojenie potrzeb tej grupy odbiorców.   

Nasze rozwiązanie

Przed główną częścią badania, przeprowadzono wywiady grupowe (tzw. fokusy), których wyniki pomogły przygotować kwestionariusz. Następnie kwestionariusz został przetłumaczony na języki badanych krajów i przetestowany w badaniu pilotażowym. W przypadku każdego rynku przeprowadzono reprezentatywne badanie CAPI na próbie 1000 użytkowników telefonów na kartę.
Dane z badania 1500 użytkowników z Holandii (przeprowadzonego metodą CAWI) stanowiły dla nas punkt odniesienia, ze względu na stabilność tego rynku. Ponieważ brakuje wiarygodnych danych zastanych na temat udziału użytkowników prepaid w populacji ogólnej oraz ich profili demograficznych, przeprowadzono dodatkowe badania omnibusowe w każdym z krajów – stanowiły one wsparcie dla procedury ważenia.

Korzyść dla klienta

Na podstawie wyników analitycy PMR zaprezentowali cenne informacje na temat potrzeb, preferencji i cech użytkowników telefonów na kartę, wraz z różnicami pomiędzy badanymi krajami. Wyniki badania nie tylko stanowiły wsparcie dla założeń i działań już podjętych przez klienta, ale także rzuciły nowe światło na niektóre aspekty komunikacji marketingowej oraz rozwoju produktów i usług. Na podstawie wyników klient był w stanie trafnie opracować komunikację marketingową oraz dostosować usługi do potrzeb konkretnych grup docelowych.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research