Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Duże przedsiębiorstwa w Polsce a bezpieczeństwo IT

 • Branża

  ICT

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

FORTINET, producent zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, zlecił PMR przeprowadzenie badania wśród dużych przedsiębiorstw działających w Polsce. Głównym celem badania było dowiedzenie się, jak największe firmy w kraju podchodzą do kwestii związanych z bezpieczeństwem sieciowym. Szczegółowe cele badania obejmowały:

 • Identyfikację czynników, które determinują wybór producenta rozwiązań bezpieczeństwa IT w dużych firmach
 • Ustalenie odsetka dużych firm, które korzystają ze wsparcia firm zewnętrznych w zakresie wyboru systemów bezpieczeństwa IT
 • Ocenę wpływu partnera wdrożeniowego na wybór konkretnego rozwiązania bezpieczeństwa IT
 • Ocenę rozwiązań klasy NGFW oraz UTM na wybranych wymiarach
 • Identyfikację widocznych na rynku trendów, które w opinii badanych stanowią największe wyzwanie w zagwarantowaniu bezpieczeństwa IT w dużych firmach (BYOD, mobilność, Big Data, chmura, wirtualizacja)
 • Ocenę zagrożenia atakami na sieci dużych przedsiębiorstw działających w Polsce, zwłaszcza w kontekście bieżących wydarzeń geopolitycznych.

Nasze rozwiązanie

PMR zrealizował badanie ze specjalistami ds. bezpieczeństwa IT w dużych firmach z branż: produkcja, finanse, handel, transport oraz energetyka. Łącznie zrealizowano:

 • 100 wywiadów w firmach zatrudniających 250-499 pracowników
 • 50 wywiadów w firmach zatrudniających 500-1000 pracowników
 • 16 wywiadów pogłębionych z ekspertami zatrudnionymi w największych firmach, zatrudniających co najmniej 1000 osób.

Korzyść dla klienta

Klient otrzymał raport analityczny podsumowujący wyniki badania, w podziale na wielkość firmy respondenta. Dane przedstawione w sekcjach tematycznych zostały uzupełnione o komentarze Pawła Olszynki, głównego analityka rynku ICT w PMR.

Już po zakończeniu badania, PMR brał aktywny udział w tworzeniu publicznie dostępnego raportu publikacyjnego. Raport można pobrać ze strony firmy FORTINET.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research