Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Branża odzieżowa - wzrost sprzedaży poprzez optymalizację strategii marketingowej

 • Branża

  Odzieżowa

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Detalista

 • Czas realizacji

  9 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Klient PMR, międzynarodowa sieć odzieżowa, notował na polskim rynku niższą sprzedaż pomimo rozbudowanej sieci dystrybucji. Celem biznesowym projektu doradczo-badawczego zrealizowanego przez PMR były: identyfikacja przyczyn niskiej sprzedaży oraz zarekomendowanie działań, które doprowadzą do jej wzrostu. Sformułowano następujące, kluczowe dla projektu pytania badawcze:

 • Czy biznes klienta jest dopasowany do polskiego rynku?
 • W jaki sposób można dokonać adaptacji biznesu do oczekiwań polskiego konsumenta, optymalizując strategię i taktykę marketingową, w kontekście pozycji konkurencyjnej, strategii rynkowej oraz bieżących działań innych graczy rynkowych?

Nasze rozwiązanie

W celu odpowiedzi na te pytania PMR dokonał:

 • Diagnozy grupy docelowej w toku badań telefonicznych na próbie n=1500 konsumentów
 • Diagnozy klientów w toku ankiety internetowej na próbie n=1300 nabywców
 • Analizy sprawozdań finansowych, stron internetowych i informacji prasowych dotyczących głównych konkurentów klienta
 • Analizy wewnętrznych danych klienta w zakresie: organizacji sieci punktów sprzedaży, danych nt. poziomu sprzedaży, asortymentu, strategii cenowej, strategii medialnej, założeń wobec pozycjonowania marki oraz CRM-u i kart lojalnościowych
 • Analizy udostępnionych przez klienta przeszłych badań marketingowych w zakresie monitoringu świadomości i wizerunku marki, segmentacji klientów, badań cenowych, badań jakości obsługi klienta oraz monitoringu mediów.
Powyższe dane analizowano kompleksowo i krzyżowo, w przekroju przez dodatkowe segmenty według płci, wieku i lokalizacji.

Korzyść dla klienta

W wyniku szeroko zakrojonej analizy, PMR dokonał diagnozy marki połączonej z identyfikacją kluczowych barier sprzedażowych. Rekomendacje wobec wzrostu sprzedaży objęły poziomy:

 • Strategii marketingowo-sprzedażowej
 • Marketingu operacyjnego.
Seria warsztatów z międzynarodowym zarządem i radą nadzorczą klienta doprowadziły do sformułowania ostatecznych, realnych do wdrożenia rekomendacji.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research