Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza rynku groomerskiego

 • Branża

  Rynek produktów groomerskich

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dystrybutor

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Nasz klient, jeden z czołowych dostawców sprzętu i kosmetyków dla zwierząt, zlecił PMR przeprowadzenie badania dotyczącego rynku groomerskiego w Polsce. Dla klienta bardzo ważna była analiza procesu zakupowego kosmetyków i sprzętu groomerskiego oraz analiza procesu decyzyjnego w zakresie zakupów. Dodatkowo, celem klienta było zwiększenie świadomości marki wśród swoich grup docelowych oraz osiągnięcie pozycji najlepszego specjalistycznego centrum zaopatrującego salony, groomerów i hodowców.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zrealizowaliśmy szereg wywiadów z salonami groomerskimi, osobami prowadzącymi jednoosobową działalność w zakresie groomingu oraz hodowcami psów. Wywiady zostały zrealizowane metodą CATI na podstawie standaryzowanego kwestionariusza. Dzięki zastosowaniu technik ilościowych mogliśmy zmierzyć potencjał marki klienta, porównać go z innymi markami oraz porównać wizerunek marki w różnych grupach docelowych. W trakcie badania zidentyfikowaliśmy także czynniki mające kluczowe znaczenie przy wyborze dostawcy produktów groomerskich, sprzętu oraz kosmetyków.

Korzyść dla klienta

Raport z badania dostarczył klientowi kompleksowych informacji o rynku groomerskim w Polsce oraz czynnikach, które mają największe znaczenie przy wyborze dostawcy produktów groomerskich. Pozwolił także na określenie różnic i podobieństw w postrzeganiu marki klienta w odniesieniu do marek konkurentów. Dzięki przeprowadzonemu badaniu i uzyskanym informacjom klient mógł opracować odpowiednią strategię komunikacyjną oraz świadomie kształtować swój wizerunek wśród grup docelowych.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research