Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Identyfikacja atrakcyjnych segmentów klientów na rynku usług medycznych

 • Branża

  Ochrona zdrowia

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Usługi medyczne

 • Czas realizacji

  15 tygodni

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Klient, jeden z czołowych dostawców wyspecjalizowanych usług medycznych, zwrócił się do PMR z zapytaniem dotyczącym uzyskania kompleksowego wsparcia przy wprowadzaniu nowych usług medycznych na polski rynek. Wsparcie PMR polegało na dostarczeniu rzetelnej wiedzy na temat potencjalnych klientów, wstępnej weryfikacji koncepcji nowych produktów i dostarczeniu praktycznych rekomendacji dotyczących działań sprzedażowych i promocyjnych. 

Nasze rozwiązanie

Koncepcja badania została podzielona na dwa osobne moduły badawcze. Pierwszy z nich stanowiło badanie segmentacyjne na reprezentatywnej próbie potencjalnych klientów. Na podstawie tego badania wyróżniono atrakcyjne segmenty rynku z punktu widzenia konstruowania nowej oferty. W dalszej kolejności skoncentrowaliśmy się na identyfikacji efektywnych kanałów dotarcia do atrakcyjnych segmentów, jednocześnie intensywnie pracując nad rozwojem koncepcji produktu.

Zrealizowaliśmy szereg badań, w tym badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków, wywiady kwestionariuszowe z dotychczasowymi klientami, zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami atrakcyjnych segmentów oraz indywidualne wywiady pogłębione z potencjalnymi klientami biznesowymi i instytucjonalnymi.

Korzyść dla klienta

Wyniki, rekomendacje i wnioski kilkukrotnie dyskutowaliśmy z przedstawicielami zarządu i rady nadzorczej na warsztatach w siedzibie klienta. Wspólnie zostały wypracowane końcowe rekomendacje dotyczące ostatecznego kształtu pakietów usług oraz komunikatów marketingowych kierowanych do poszczególnych grup klientów.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research