Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza segmentu warzyw pakowanych w Polsce

 • Branża

  Artykuły spożywcze

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Handel

 • Czas realizacji

  5 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Celem badania było dokonanie kompleksowej analizy segmentu warzyw, która pozwoli na wprowadzenie optymalnej strategii marketingowej umożliwiającej zintensyfikowanie sprzedaży i dostosowanie oferty do realnych potrzeb polskiego konsumenta.

Na prośbę naszego klienta - lidera na rynku warzyw pakowanych - PMR przeprowadził badanie ilościowe wśród polskich gospodarstw domowych. Badanie konsumenckie było częścią projektu doradczego, dzięki któremu nasz klient mógł lepiej zrozumieć zachowania i potrzeby polskich konsumentów dotyczące zakupu produktów, które nie są jeszcze popularne w Polsce.

Nasze rozwiązanie

W celu zbadania potencjału rynku, a także głównych barier w konsumpcji nowych propozycji produktowych, PMR przeprowadził sondaż ogólnopolski na próbie gospodarstw domowych z decydentami zakupowymi. Pozwoliło to uzyskać obraz, jak dużo poszczególnych warzyw jest kupowane przez gospodarstwa, a nie poszczególnych konsumentów.

Przeprowadzono 500 wywiadów techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Przygotowany przez analityków PMR kwestionariusz obejmował szereg pytań dotyczących czynników decyzyjnych przy zakupie warzyw paczkowanych, zwyczajów zakupowych w tym zakresie oraz kluczowych czynników decydujących o braku zaufania do tego rodzaju produktów.

Korzyść dla klienta

Badanie pozwoliło uzyskać szczegółowe informacje na temat zachowań polskich konsumentów oraz zidentyfikować ich potrzeby przy uwzględnieniu charakterystyki demograficznej.

W ramach badania dostarczyliśmy analizę takich zagadnień, jak:

 • dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży,
 • popularność produktów i preferowane miejsca zakupu,
 • nawyki żywieniowe i zakupowe dotyczące warzyw,
 • wzajemne uzupełnianie się przez produkty z podobnych kategorii produktowych,
 • mechanizmy wsparcia i główne motywatory zakupu,
 • bariery zakupowe.
Badanie było częścią kompleksowego projektu doradczego i pozwoliło na poszerzenie informacji zawartych w raporcie opracowanym przez dział konsultingu w firmie PMR. Klient otrzymał opracowany przez PMR raport, który stanowi doskonałe wsparcie decyzyjne, wzbogacone o rekomendacje niezbędne przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research