Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania w branży odzieżowej w celu wsparcia lokalnej strategii marketingu i sprzedaży

 • Branża

  Odzież i obuwie

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Detalista

 • Czas realizacji

  10 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Klient PMR, międzynarodowa firma odzieżowa obecna na polskim rynku, zwrócił się do PMR z zadaniem przeprowadzenia analizy mającej stanowić wsparcie marketingowo-sprzedażowe. Kluczową potrzebą klienta było przygotowanie rekomendacji w zakresie adaptacji międzynarodowej strategii marketingowej do warunków lokalnych.

Nasze rozwiązanie

PMR przeprowadził szeroko zakrojone badania jakościowo-ilościowe, które uwzględniały realizację:

 • analizy danych zastanych (desk research)
 • mobilnego eye-trackingu w sklepach klienta
 • 12 wywiadów grupowych (FGI) z różnymi grupami docelowymi
 • 12 zakupów asystowanych z klientami oraz nie-klientami sieci
 • 1000 wywiadów telefonicznych na populacji Polaków 18+.
W ramach projektu wykonano również pogłębione badania segmentacyjne. Więcej o metodologii segmentacji psychograficznej można przeczytać na stronie PMR.

Korzyść dla klienta

W rezultacie zrealizowanego projektu klient otrzymał obszerny raport, który zawierał wyniki badań oraz rekomendacje w zakresie optymalizacji lokalnej strategii firmy.

W projekcie uwzględniliśmy rezultaty poprzednich badań wykonanych na zlecenie klienta w innych krajach, umożliwiając dodatkowe analizy porównawcze, szczególnie w zakresie badań segmentacyjnych.

Dodatkową wartością projektu były warsztaty z polskimi i zagranicznymi przedstawicielami zarządu oraz działu marketingu klienta, podczas których omówiono rekomendacje biznesowe PMR.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research