Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Analiza segmentu produktów higienicznych

 • Branża

  Farmaceutyczna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  12 tygodni

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient - jeden z wiodących graczy na rynku farmaceutycznym - chciał udoskonalić swoją strategię komunikacyjną i zlecił PMR realizację badania, którego celem było poznanie potrzeb konsumentów korzystających z jego produktów oraz szczegółowa analiza rynku i konsumentów.

Nasze rozwiązanie

Aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby naszego klienta i dostarczyć mu kompleksową analizę segmentu, PMR zastosował kombinację ilościowych i jakościowych metod badawczych. Samo badanie składało się z kilku etapów.

Pierwszy, wstępny etap badania miał charakter krótkiej ankiety na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków. Badanie przeprowadzono techniką wspomaganego komputerowo wywiadu osobistego (CAPI). Po zdefiniowaniu wstępnych założeń przystąpiliśmy do kolejnej fazy badania - badania jakościowego, w ramach którego mogliśmy zweryfikować pozyskane wcześniej informacje oraz wzbogacić je o szczegółową analizę.

W ramach drugiej i trzeciej fazy projektu przeprowadzono szereg indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z trzema kluczowymi grupami respondentów: użytkownikami produktów higienicznych, opiekunami (profesjonalnymi i prywatnymi) oraz farmaceutami. Część respondentów otrzymała krótkie zadania przed wywiadem, które pozwoliły nam zrozumieć oczekiwania i niezaspokojone potrzeby grupy docelowej. Dzięki wywiadom udało się pozyskać dogłębne informacje na temat procesu zakupowego, kluczowych barier oraz możliwości ich przełamania, a także prześledzić najczęstsze ścieżki zakupowe w różnych kategoriach produktowych.

W ramach czwartego etapu przeprowadzono badanie ilościowe z farmaceutami, biorącymi czynny udział w procesie doradczym. Przy współpracy z farmaceutami zrealizowaliśmy mini ankiety wśród klientów aptek kupujących produkty higieniczne. Efektem ostatniej fazy projektu były wiarygodne dane na temat najczęściej wybieranych marek i rodzajów produktów w badanym segmencie.

Korzyść dla klienta

Wyniki badania pozwoliły klientowi lepiej zrozumieć zachowania i potrzeby klientów, a w efekcie dopasować swoją ofertę do oczekiwań konsumentów i wprowadzić optymalną strategię komunikacyjną. Wyniki badania zostały dostarczone w postaci kompleksowego raportu podsumowującego wszystkie etapy projektu, który wzbogacono o rekomendacje i sugerowane kierunki działań niezbędne przy wdrażaniu nowej koncepcji marketingowej. PMR służył pomocą w interpretacji wyników badania na wszystkich etapach realizacji projektu.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research