Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Nastawienie różnych grup docelowych do leków biopodobnych

 • Branża

  Farmaceutyczna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  5 tygodni

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Klient - międzynarodowa agencja badawcza - zwrócił się do PMR z prośbą o wsparcie przy realizacji projektu, którego celem było zebranie informacji na temat segmentu leków biopodobnych w  Polsce. Klient chciał przygotować optymalny model biznesowy w odpowiedzi na zachodzące zmiany rynkowe oraz poznać potencjalne scenariusze rozwoju segmentu po wprowadzeniu do obrotu nowego produktu biopodobnego w obszarze terapeutycznym, w którym działa.

Nasze rozwiązanie

Zgodnie ze wskazaniami klienta, zrealizowaliśmy serię wywiadów pogłębionych (IDI) z lekarzami, farmaceutami oraz dysponentami budżetów w placówkach szpitalnych podejmującymi decyzje w zakresie zakupów lekowych. Dodatkowo zorganizowaliśmy dyskusje grupowe (FGI) typu triada, podczas których eksperci w dziedzinie leków biopodobnych konfrontowali swoje doświadczenia i opowiadali o procesie decyzyjnym z różnych perspektyw.

Dzięki zastosowaniu jakościowej techniki badawczej udało się uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcjonowania leków biologicznych w polskim systemie opieki zdrowotnej, prześledzić proces ich wprowadzania do obrotu oraz zebrać opinie i doświadczenia różnych grup docelowych dotyczące stosowanych preparatów biopodobnych.

Dzięki unikalnej bazie medycznej - PMR Medical Panel - jaką dysponuje PMR, byliśmy w stanie sprawnie dotrzeć do zdefiniowanej przez klienta grupy ekspertów, co dodatkowo skróciło czas realizacji projektu i zredukowało jego koszty.

Korzyść dla klienta

W efekcie klient otrzymał wyczerpujące dane na temat specyfiki polskiego rynku leków biopodobnych we wskazanym obszarze terapeutycznym oraz oczekiwanych zmian w tym segmencie. Dodatkowo dostarczyliśmy dane na temat procedur refundacyjnych obowiązujących w placówkach szpitalnych oraz ograniczeń legislacyjnych. Zebrane podczas projektu informacje ułatwiły naszemu klientowi podjęcie strategicznych decyzji biznesowych oraz dostosowanie modelu rozwoju do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego. Analitycy PMR służyli wsparciem merytorycznym i pomocą przy interpretacji wyników badania.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research