Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania rynku dermokosmetyków w Polsce

  • Branża

    Kosmetyczna

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Czas realizacji

    2,5 tygodnia

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

PMR przeprowadziło badanie w sektorze firm zajmujących się produkcją dermokosmetyków na temat sytuacji w tej branży. Badanie zostało zrealizowane na potrzeby raportu PMR.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadu telefonicznego CATI wśród kadry kierowniczej firm zajmujących produkcją, sprzedażą i dystrybucją dermokosmetyków na polskim rynku. Zasadniczym celem badania było określenie dynamiki tego segmentu, szczególnie, w kontekście sytuacji makroekonomicznej oraz barier legislacyjnych. Kwestionariusz obejmował pytania dotyczące warunków prowadzenia biznesu, czynników wpływających na ekspansję biznesu i planów dotyczących nowych wejść na rynek, działań eksportowych oraz organizacji sieci dystrybucji.

Dzięki temu otrzymaliśmy wyczerpującą ocenę tego segmentu i jego potencjału z punktu widzenia firm dermokosmetycznych (producentów i dystrybutorów).

Korzyść dla klienta

Wyniki badania pozwoliły na pełne zrozumienie potencjału polskiego rynku dermokosmetyków dzięki uwzględnieniu czynników makroekonomicznych, informacji dotyczących sprzedaży dla wybranych kategorii produktowych, wielkości i wartości segmentu, a także trendów czy kanałów dystrybucji oraz prognozowanych zmian na tym rynku.

Publikacja została wzbogacona o kompleksowe profile największych firm, specyfikację czynników makroekonomiczne, epidemiologicznych oraz legislacyjnych, a także potencjalne model zachowań konsumenckich.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research