Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku chemii budowlanej w Rosji

  • Branża

    Budowlana

  • Zasięg geograficzny

    Rosja

  • Czas realizacji

    4 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Na potrzeby raportu PMR dział badawczy firmy przeprowadził badanie B2B na próbie 304 mikro i małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 50 pracowników) o profilu remontowo-budowlanym działających na rynku rosyjskim.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało przeprowadzone wśród firm o zróżnicowanej wielkości zatrudnienia techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) przez odpowiednio przeszkolonych ankieterów. Aby dokonać wiarygodnej analizy rynku zastosowano kwotowy dobór firm ze względu na wielkość zatrudnienia i zrealizowano 200 wywiadów z firmami zatrudniającymi 11-50 pracowników oraz 104 wywiady z zatrudniającymi do 10 pracowników.

Wszystkie z analizowanych firm należą do sektora mikro i małych przedsiębiorstw o profilu remontowo-budowlanym, dzięki czemu docelowa grupa respondentów miała bezpośredni kontakt z produktami chemii budowlanej. Poprzez takie założenie analityków PMR uzyskaliśmy wiarygodny obraz segmentu chemii budowlanej na rynku rosyjskim.

Korzyść dla klienta

Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, posiadającymi wiedzę w zakresie korzystania z materiałów budowlanych przy realizowanych inwestycjach.

Raport został napisany z użyciem autorskiej metodologii PMR MarketInsight Methodology będącej unikatowym narzędziem służącym kompleksowemu przygotowywaniu raportów i analiz branżowych.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research