Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Jedenasta edycja badania polskiego rynku telekomunikacyjnego

 • Branża

  Telekomunikacja

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Dział badawczy firmy PMR przeprowadził badanie B2B wśród 100 firm działających w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce, uzyskujących najwyższe przychody. Raport PMR jest unikatową publikacją i stanowi kompleksowe narzędzie biznesowe dla profesjonalistów zainteresowanych polską branżą telekomunikacyjną.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych CATI. Respondentami byli dyrektorzy sprzedaży i/lub marketingu, dyrektorzy ds. rozwoju oraz inni dyrektorzy średniego szczebla zarządzania. W pozostałych przypadkach w badaniu uczestniczyły osoby wyznaczone przez kierownictwo, posiadające odpowiednie kompetencje, aby udzielać odpowiedzi.

Dzięki takiemu doborowi grupy respondentów wyniki badania można potraktować jako rzetelne źródło informacji i prognoz dotyczących całego sektora telekomunikacyjnego, a opinie ekspertów stanowią doskonale odzwierciedlenie bieżącej sytuacji w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce.

Lista 100 największych firm została przygotowana w oparciu o zestawienia branżowe (m.in. Teleinfo 500 i Computerworld TOP200) i dane własne PMR.

Korzyść dla klienta

Zebrane w ten sposób dane pozwoliły na ukazanie informacji na temat czynników wpływających pozytywnie na rynek telekomunikacyjny w Polsce jak i głównych barier dla rozwoju tego rynku.

Publikacja PMR prezentuje dane dotyczące m. in.:

 • najważniejszych trendów i aktualnej sytuacji na rynku
 • rynku telefonii stacjonarnej
 • rynku telefonii komórkowej
 • danych na temat segmentu smartfonów, dystrybucji telefonów komórkowych, mobilnego dostępu do internetu oraz sytuacji na rynku MVNO w Polsce.
Badanie pozwoliło także na zebranie opinii ekspertów na temat spodziewanych działań nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz możliwych kierunków rozwoju segmentu telefonii komórkowej i systemów transmisji danych.

Publikacja PMR będzie doskonałym źródłem informacji dla firm planujących wejście na polski rynek telekomunikacyjny, jak i dla firm działających już w tym obszarze, ale chcących udoskonalić swój model biznesowy lub zmodyfikować profil działalności w kontekście najnowszych trendów, a także dla podmiotów chcących monitorować zmiany w branży.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research