Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku szpitali publicznych Polsce

 • Branża

  Ochrona zdrowia

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

PMR przeprowadził piątą edycję badania rynku szpitali publicznych w Polsce. Jak pokazują analizy z poprzednich edycji badania obecnie dynamika rozwoju tego sektora jest znikoma i tendencja ta może się utrzymywać. Publikacja stanowi kompleksową analizę segmentu szpitali publicznych w Polsce.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu zrealizowano 200 wywiadów techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Respondentami byli przedstawiciele kadry kierowniczej szpitali publicznych. Zasadniczym celem badania było poznanie opinii na temat sytuacji na polskim rynku publicznej opieki zdrowotnej, określenie głównych czynników rozwoju oraz barier dla sektora szpitali publicznych w Polsce, szczególnie w kontekście planów przekształceń placówek publicznych. Kwestionariusz badawczy został przygotowany tak, aby zrozumieć specyfikę procesu transformacyjnego szpitali publicznych w niepubliczne w najbliższych latach oraz określić stopień finansowania sektora publicznego ze strony NFZ.

Korzyść dla klienta

Zebrane dane pozwoliły na określenie specyfiki sektora szpitali publicznych, wskazanie planów komercjalizacji, a także stworzenie analizy porównawczej w segmencie publicznym z uwzględnieniem podziału regionalnego. Publikacja prezentuje także profile największych placówek szpitalnych w Polsce uwzględniające najważniejsze dane (liczba łóżek, specjalizacje). Raport zawiera rzetelne dane na temat:

 • ocenę aktualnej sytuacji w segmencie szpitalnictwa publicznego
 • kluczowych barier i czynników rozwoju
 • planów inwestycyjnych.
Raport będzie doskonałym źródłem informacji branżowych dotyczących nasycenia świadczeniami w poszczególnych regionach oraz potencjału rozwojowego wybranych specjalizacji.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research