Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Perspektywy rozwoju rynku outsourcingu personalnego w Polsce

 • Branża

  HR

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca usług

 • Czas realizacji

  5 tygodni

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Zasadniczym celem badania było dokonanie kompleksowej analizy tego sektora, identyfikacja najbardziej perspektywicznych branż ze względu na outsourcing interpersonalny, wskazanie kluczowych barier dla tego sektora oraz główne kierunki zmian.

Nasze rozwiązanie

Badanie składało się z trzech etapów. W ramach pierwszej fazy projektu, analizy desk research, pozyskaliśmy dane rynkowe dotyczące wartości i dynamiki sektora usług outsourcingowych oraz czynników legislacyjnych regulujących działanie firm w tej branży. Pomocnymi źródłami informacji były analizy ekspertów rynku finansowego, prognozy rynkowe, szacunki wartości rynku, a także branżowe raporty analityczne.

W ramach drugiego etapu przeprowadzono wywiady eksperckie z przedstawicielami kluczowych firm z branży HR, podczas których mogliśmy zweryfikować wcześniej uzyskane dane oraz skonfrontować nasze analizy z opiniami specjalistów.

W ramach ostatniego etapu zrealizowano wywiady pogłębione typu TDI (telephone in-depth interview) z kierownikami i dyrektorami działów HR przedsiębiorstw działających w wybranych przez nas branżach. Scenariusz rozmowy dotyczył doświadczeń we współpracy z zewnętrznymi agencjami HR oraz barier i czynników stymulujących rozwój sektora outsourcingu HR w Polsce.

Korzyść dla klienta

W swoich analizach dokonaliśmy szacunków wartości i dynamiki rynku uwzględniając takie czynniki jak:

 • główne wydarzenia, trendy kształtujące sytuację na rynku
 • potencjał zapotrzebowania na usługi outsourcingu
 • identyfikacja potencjalnych barier outsourcingu pracowników
 • specyfika rynku
 • regulacje prawne
 • prognozy i spodziewane zmiany.
W efekcie dostarczyliśmy kompleksowy raport analityczny, podsumowujący dane pozyskane w ramach wszystkich etapów, odpowiadający na potrzeby klienta. PMR służył pomocą w interpretacji i dyskusji wyników badania.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research