Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Serwer w firmie 2013. Własne serwery, a outsourcing usług centrum danych w sektorze MŚP

 • Branża

  Małe i średnie przedsiębiorstwa

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca usług telekomunikacyjnych dla sektora B2B

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Głównym celem badania, jakie PMR zrealizował na zlecenie GTS Poland, było zebranie opinii i postaw decydentów w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce, dotyczących korzystania z usług serwerowych w ich przedsiębiorstwach.

Szczegółowe cele badania obejmowały:

 • Korzyści dla firmy, jakie wiążą się z korzystaniem z własnej infrastruktury serwerowej
 • Powody niekorzystania z zewnętrznych serwerów
 • Powody podjęcia decyzji o outsourcingu serwerów
 • Kryteria wyboru dostawcy usług serwerowych
 • Korzyści dla firmy, związane z skorzystaniem z zewnętrznej infrastruktury serwerowej.

Nasze rozwiązanie

Badaniem objęto próbę małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Deklarujących obroty na poziomie co najmniej 1 mln zł
 • Zatrudniających co najmniej 15 pracowników, którzy w pracy codziennej korzystają z komputerów
 • Korzystających z serwerów własnych lub zewnętrznych (np. poprzez hosting lub kolokację).
Badaniem objęto 400 przedsiębiorstw - 160 małych i 240 średnich. Wywiady przeprowadzono z osobami odpowiedzialnymi za informatykę w badanych firmach.

Korzyść dla klienta

Wyniki badania stały się podstawą do napisania raportu „Serwer w firmie 2013. Własne serwery a outsourcing usług centrum danych w sektorze MŚP”. Raport oprócz wyników z badania PMR, zawiera także komentarze i porady ekspertów oraz przygotowany w formie wygodnego formularza praktyczny poradnik: „Przesłanki do outsourcingu” oraz „Jak wybrać outsourcera?”. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research