Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku chemii budowlanej w Polsce

 • Branża

  Chemia budowlana

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Na potrzeby raportu Rynek chemii budowlanej w Polsce 2012 dział badawczy firmy PMR przeprowadził drugą edycję badania B2B w sektorze chemii budowlanej. Raport prezentuje kompleksową analizę rynku chemii budowlanej w podziale na pięć segmentów związanych z wykonywaniem następujących prac:

 • Przyklejanie płytek ceramicznych
 • Roboty murarskie
 • Wykonywanie systemów ociepleń
 • Wykonywanie wylewek i podkładów podłogowych
 • Kładzenie tynków tradycyjnych grubowarstwowych.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało zrealizowane techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) na losowo dobranej próbie firm o profilu remontowo-budowlanym. Wyniki uzyskane podczas tej edycji badania zestawiono z danymi uzyskanymi w poprzedniej edycji badania, tak, aby zaprezentować zmiany zachodzące na rynku chemii budowlanej oraz określić jego dynamikę.

Właściwa część kwestionariusza składała się z pytań zadawanych wszystkim respondentom oraz pięciu bloków, dotyczących poszczególnych typów prac w zakresie chemii budowlanej, na które odpowiadali respondenci, którzy świadczą usługi w danym zakresie. Takie podejście pozwoliło na precyzyjne scharakteryzowanie firm remontowo-budowalnych pod kątem specyfiki ich działalności.

Zrealizowano po 100 wywiadów na temat każdego z pięciu bloków pytań (łącznie przebadano 306 przedsiębiorstw). Analizy zostały przygotowane z użyciem autorskiej metodologii opracowywania analiz branżowych PMR – PMR Market Insight Methodology.

Korzyść dla klienta

W wyniku zrealizowanego badania przygotowano kompleksową analizę rynku chemii dla budownictwa uwzględniającą bieżącą sytuację tego segmentu z uwzględnieniem jego wartości i prognoz dla branży chemii budowlanej w ciągu najbliższych 3 lat. Przeprowadzone przez ekspertów PMR badanie pozwoliło na stworzenie szczegółowej charakterystyki struktury segmentu chemii budowlanej w Polsce.

Opierając się na wynikach z poprzednich edycji badania raport PMR prezentuje także najważniejsze zmiany zachodzące na rynku chemii budowlanej. Pełne wyniki stały się podstawą raportu PMR Rynek chemii budowlanej w Polsce 2012.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research