Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Trzecia edycja badania polskiego rynku IT

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja
Firma analityczna PMR przeprowadziła w kwietniu tego roku trzecią edycję badania kadry menedżerskiej największych firm informatycznych w Polsce. Badanie zrealizowano na zlecenie PMR Publications. Wzięły w nim udział 104 firmy należące do grupy 190 największych przedsiębiorstw działających w branży IT w Polsce. Badanie przeprowadzono techniką wywiadu telefonicznego.

Do najważniejszych celów projektu należało:
 • ocena obecnej sytuacji na polskim rynku IT,
 • ocena sytuacji badanych firm informatycznych,
 • ocena perspektyw rozwoju sektora IT,
 • rozpoznanie najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju rynku IT,
 • ocena sytuacji na rynku outsourcingu informatycznego,
 • ocena sytuacji największych firm informatycznych na rynkach zagranicznych oraz prognozy rozwoju eksportu IT przez polskie firmy,
 • rozpoznanie czynników przyczyniających się do rozwoju polskiego rynki IT oraz największych barier występujących na tym rynku.
Wartość polskiego rynku IT

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research