Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Ewaluacja konceptu dla nowej grupy docelowej

 • Branża

  DIY

 • Zasięg geograficzny

  Polska, Rosja

 • Typ klienta

  Handel

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Przed wdrożeniem nowej koncepcji sklepów, klient z branży DIY zlecił PMR badania marketingowe, mające na celu analizę zachowań klientów. Głównym problemem biznesowym była ewaluacja nowego konceptu – profilowanej oferty, która miała dotrzeć do nowej grupy docelowej klienta.

Nasze rozwiązanie

Projekt badawczy obejmował dwie części – ilościową (analizę danych statystycznych), a także wykonanie badań jakościowych. Część jakościowa obejmowała przeprowadzenie kilkunastu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI – ang. individual in-depth interview) z przedstawicielami grupy docelowej.

Dzięki badaniu możliwa była identyfikacja potrzeb klientów sklepów, a także odtworzenie ich procesu decyzyjnego i nawyków zakupowych w zakresie konkretnych kategorii produktowych. Klient otrzymał opis nowej grupy docelowej, kluczowe czynniki wyboru produktów z uwzględnieniem znaczenia marek produktów, cen, warunków dostawy i jakości towaru. Ponadto, zleceniodawca otrzymał szereg danych ekonomicznych na temat Polski i Rosji.

Korzyść dla klienta

Oprócz bazy z danymi statystycznymi, dostarczyliśmy klientowi raport analityczny z podsumowaniem wyników badań. Istotnym elementem raportu były rekomendacje biznesowe, opracowane na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych. Zmierzyliśmy potencjał nowego konceptu (m.in. za pomocą analizy SWOT). Wskazaliśmy także bariery wejścia na rynek z taką ofertą, a także konkretne wskazówki, co zrobić, aby zoptymalizować ofertę i dostosować ją do potrzeb klientów.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research