Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w dużych firmach w Polsce

 • Branża

  IT i telekomunikacja

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Na potrzeby kolejnej edycji raportu PMR „Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013” dział badań PMR przeprowadził analizę rynku B2B. W 2013 r. w badaniu sondowano duże przedsiębiorstwa funkcjonujące w wybranych branżach z punktu widzenia rynku ICT. Respondentami w badaniu byli, przede wszystkim, pracownicy piastujący kierownicze stanowiska w działach IT lub pracownicy tych działów dysponujący wiedzą na temat wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w firmie.

Nasze rozwiązanie

Regularnie dostarczamy danych do raportów PMR dotyczących rynku ICT, co pozwala na śledzenie trendów i zmian na tym rynku. Była to już trzecia edycja badania zrealizowanego w sektorze dużych przedsiębiorstw. Aby objąć badaniem możliwie najbardziej zróżnicowaną liczbę przedsiębiorstw w Polsce, posłużono się techniką CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne). Zrealizowano 522 wywiady w dużych przedsiębiorstwach działających w dziewięciu branżach gospodarki. Dodatkowo w sześciu obszarach gospodarki przeprowadzono szczegółową analizę wyników badania oraz analizę porównawczą pomiędzy wyróżnionymi sektorami.

Korzyść dla klienta

Wyniki badania zaprezentowano w formie ośmiu rozdziałów ukazujących wyniki: dla całego sektora dużych przedsiębiorstw, sześciu analizowanych sektorów gospodarki, a także rozdział porównawczy. Uzyskane dane pokazały popularność rozwiązań ICT w dużych przedsiębiorstwach, w przekroju przez wybrane branże gospodarki.

Szczegółowe dane prezentują:

 • udział firm korzystających z komputerów stacjonarnych, laptopów, netbookow, smartfonów i tabletów
 • średnią liczbę posiadanych urządzeń
 • udział firm korzystających z telefonii stacjonarnej, komórkowej wraz z liczbą posiadanych aparatów
 • udziały dostawców telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu
 • rodzaje i średnią prędkość wykorzystywanych łączy internetowych
 • udział firm korzystających z usług zewnętrznego centrum przetwarzania danych
 • udział firm korzystających z przetwarzania danych w chmurze
 • rodzaje usług świadczonych firmom przez zewnętrznych dostawców IT
 • udziały typów wykorzystywanego oprogramowania, wraz z listą najpopularniejszych programów
 • średnią liczbę pracowników działu IT
 • analizę polityk dotyczących bezpieczeństwa IT w dużych przedsiębiorstwach – posiadanie komórek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT, rodzaje podejmowanych działań
 • udział firm przeprowadzających audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT
 • dynamikę wydatków na ICT w badanych przedsiębiorstwach.
Na podstawie pełnych wyników badania został przygotowany raport PMR „Oprogramowanie usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2013”.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research