Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badania rynku branży samochodowej

 • Branża

  Samochodowa

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Doświadczenie PMR obejmuje projekty badawcze realizowane na trudnych próbach badawczych. Współpracująca z PMR międzynarodowa agencja badawcza przeprowadzała badanie rynku branży samochodowej w Polsce. Badanie rynku obejmowało osoby zamieszkujące największe miasta w Polsce, należące do najwyższych kategorii dochodu, które w ostatnim czasie dokonały zakupu nowego samochodu lub planowały taki zakup w najbliższej przyszłości.

Nasze rozwiązanie

Przeprowadziliśmy 300 wywiadów telefonicznych z grupą docelową, która obejmowała poniżej 1% populacji Polaków. Zrealizowanie wywiadów na próbie tej wielkości, przy bardzo niskiej penetracji grupy docelowej w populacji, wymagało zastosowania szeregu technik rekrutacyjnych. W tym celu wykorzystaliśmy konsumenckie bazy danych, przeprowadziliśmy lokalne rekrutacje oraz zastosowaliśmy nielosową metodę doboru respondentów, tak zwaną metodę kuli śnieżnej.

Korzyść dla klienta

Wymienione zabiegi rekrutacyjne pozwoliły na terminowe skompletowanie próby kwotowej o szczegółowo rozpisanej strukturze, która umożliwiła dokonywanie porównań z innymi falami badania prowadzonymi w poprzednich latach w Polsce.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research