Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie potrzeb i oczekiwań użytkowników maszyn rolniczych

 • Branża

  Rolnictwo

 • Zasięg geograficzny

  Australia, Francja, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania

 • Typ klienta

  Producent maszyn rolniczych

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Nasz klient – jeden z największych na świecie producentów maszyn rolniczych – pracował nad rozwojem jednego ze swoich produktów – maszyn rolniczych. Aby poznać potrzeby i oczekiwania użytkowników, klient zwrócił się do PMR z prośbą o zrealizowanie badania zachowań konsumentów (usage and attitude) połączonego z badaniem satysfakcji. Celem badania było lepsze poznanie potrzeb konsumentów korzystających z produktu i upewnienie się, że planowany rozwój produktu podąża w kierunku zgodnym z oczekiwaniami klientów.

Nasze rozwiązanie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta, PMR zrealizował 260 wywiadów typu B2C. Badanie przeprowadzono metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) w sześciu krajach (Australia, Francja, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania) wśród użytkowników maszyn rolniczych. Badanie obejmowało użytkowników maszyn rolniczych korzystających ze sprzętu marki naszego klienta, jak i produktów konkurencji. Każdy wywiad trwał około 20-25 minut i składał się z dwóch części:

• charakterystyka użytkownika i sposobu wykorzystywania przez niego maszyn rolniczych
• 85 stwierdzeń dotyczących różnych cech maszyn rolniczych – respondent oceniał ważność każdej cechy (importance) i swój poziom satysfakcji (performance).

Korzyść dla klienta

Klientowi zależało, aby pracownicy zaangażowani w proces rozwoju produktu mogli samodzielnie analizować wszystkie zebrane informacje. W tym celu dostarczyliśmy klientowi pełną bazę danych z badania w formacie MS Excel, przygotowaną w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić analizę danych. Dodatkowo, klient otrzymał od PMR raport w formacie Tableau umożliwiający znacznie łatwiejszą i bardziej intuicyjną (w porównaniu do MS Excel), samodzielną analizę wyników. Dzięki temu mógł samodzielnie przeglądać wyniki badania marketingowego, według interesujących go cech, grup cech, i innych zmiennych, takich jak: kraj, typ respondenta, aktualnie używane przez niego maszyny itp.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research