PMR Research – Oferta Badawcza

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przeprowadził badanie na zlecenie globalnego dostawcy rozwiązań IT

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja, rynek budowlany
Na przełomie 2005 i 2006 r. PMR Research przeprowadził badanie dla jednego z największych dostawców rozwiązań IT na świecie. Celem projektu było rozpoznanie potrzeb polskich małych i średnich firm budowlanych w zakresie rozwiązań informatycznych oraz określenie jakie firmy budowlane w największym stopniu zainteresowane są inwestowaniem w IT. Raport przygotowany został na podstawie badania jakościowego (wywiady pogłębione) oraz telefonicznego badania ilościowego na próbie 254 przedsiębiorstw budowlanych. Respondentami byli głównie członkowie najwyższej kadry kierowniczej badanych firm.

Do najważniejszych celów badania należało:
  • rozpoznanie potrzeb małych i średnich firm budowlanych w zakresie informatyki,
  • określenie cech jakimi charakteryzują się firmy budowlane najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60
Powrót do Listy Projektów - PMR Research