Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie natężenia przepływu klientów Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)

 • Branża

  Lokale gastronomiczne, sklepy typu convenience

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Detalista

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Na etapie opracowywania strategii otwierania nowych punktów sprzedaży, klient poszukiwał danych dotyczących natężenia ruchu samochodów i klientów w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). W tym celu zlecił PMR badanie marketingowe, polegające na pomiarze natężenia ruchu w dwóch wybranych MOP-ach.

Nasze rozwiązanie

Aby sprostać oczekiwaniom klienta, PMR przeprowadził obserwacje dwóch, wybranych wspólnie z klientem, miejsc obsługi podróżnych przy autostradzie. Specjalnie przeszkoleni ankieterzy PMR wykonali tzw. ukrytą obserwację nieuczestniczącą. Każdy z punktów był obserwowany przez 24 h w ciągu tygodnia oraz w trakcie weekendu.

Ankieterzy, zaopatrzeni w specjalne urządzenia i arkusze, liczyli i kategoryzowali pojazdy wjeżdżające do MOP-ów. Druga grupa ankieterów prowadziła w tym czasie obserwację klientów restauracji szybkiej obsługi. W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości danych wynikowych, obraz z całego obserwowanego terenu nagrywany był na nośniki wideo. Na tej podstawie możliwe było dokonanie kontroli pracy ankieterów i weryfikacja zebranych danych.

Korzyść dla klienta

W wyniku badania marketingowego, klient otrzymał dokładne statystyki na temat liczby i rodzajów pojazdów wjeżdżających do MOP-ów. Dzięki obserwacji prowadzonej w lokalach gastronomicznych, PMR dostarczył klientowi informację o liczbie osób wchodzących do restauracji z dokładnym oszacowaniem liczby klientów dokonujących tam zakupów. Wszystkie dane zostały przedstawione w postaci wykresów i tabel. Dzięki wynikom badania, klient otrzymał dane, na podstawie których mógł podjąć decyzje dotyczące strategii rozwoju.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research