Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie rynku ociepleń ścian od wewnątrz w Polsce

 • Branża

  Materiały do ociepleń ścian od wewnątrz

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  8 tygodni

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

PMR ma bogate doświadczenie w zakresie badania rynku budowlanego. Oprócz wielu projektów badawczych dotyczących najpopularniejszych produktów i usług, PMR chętnie realizuje projekty dotyczące produktów dopiero zdobywających popularność.

Do PMR zgłosił się producent i dystrybutor produktów stosowanych do wznoszenia ścian. Chcąc zwiększyć swój udział w polskim rynku, zdecydował się na analizę jakościową potencjału niszy rynkowej w Polsce – zapotrzebowania na innowacyjne produkty służące do ocieplania ścian budynków od wewnątrz. Z perspektywy klienta istotna była również analiza procesu prowadzącego do podjęcia decyzji o ociepleniu ścian od wewnątrz oraz wyboru konkretnego rozwiązania zarówno z perspektywy inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów.

Nasze rozwiązanie

Aby odpowiedzieć na szereg zróżnicowanych pytań badawczych z zakresu badania B2B i B2C, PMR zastosował podejście wykorzystujące kilka metodologii, tak by spojrzeć na wielowątkowe zagadnienie badawcze z kilku perspektyw.

W ramach pierwszego – jakościowego – etapu projektu odbyły się zogniskowane wywiady grupowe z inwestorami indywidualnymi, którzy przeprowadzili ocieplenie ścian od wewnątrz. Podczas wywiadów zastosowano techniki eksploracyjne, pozwalające w nieszablonowy sposób poznać motywacje klientów do wyboru konkretnych produktów, czy też źródła pozyskiwania informacji o produktach.

W drugiej części badania, która zakładała ilościowe podejście, PMR wykonał 200 telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych (CATI) z różnymi grupami profesjonalistów uczestniczących w różnych etapach procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru rozwiązania i materiału do ociepleń ścian od wewnątrz. Wywiady przeprowadzono z architektami, firmami remontowo-budowlanymi i firmami zajmującymi się rewaloryzacją obiektów zabytkowych.

Korzyść dla klienta

Wieloaspektowe wyniki badania zostały przedstawione po każdej z części badania w dwóch wersjach językowych. Przed finalną wersją raportu, klientowi przekazano, w możliwie najszybszym czasie, tzw. topline report, obejmujący najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia klienta.

Wyniki badań pozwoliły klientowi lepiej zrozumieć potencjał i specyfikę rynku ociepleń ścian od wewnątrz w Polsce oraz potrzeby i oczekiwania artykułowane przez różne grupy docelowe spośród potencjalnych klientów produktu. Podsumowanie wyników i dodatkowe informacje od analityków PMR dały podstawę do analizy porównawczej sytuacji na różnych rynkach europejskich.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research