PMR Research – Oferta Badawcza

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Test komunikacji marketingowej dla szczepionki pediatrycznej

 • Branża

  Szczepionki pediatryczne

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Firma PMR przeprowadziła badanie w obszarze szczepionek pediatrycznych. Zasadniczym celem projektu było przetestowanie zestawu haseł i komunikatów, a następnie wybór tych, które najsilniej oddziałują na odbiorców oraz są najbardziej przekonywujące. Zastosowanie wybranych fraz w komunikacji marketingowej miało na celu odróżnienie się od głównego konkurenta w kategorii produktowej.

Nasze rozwiązanie

Aby w pełni odkryć potencjał każdego z konceptów i stworzyć najbardziej efektywny komunikat, PMR przeprowadził badanie jakościowe wśród lekarzy pediatrów. Kilku z nich zostało zaproszonych do udziału w zogniskowanym wywiadzie grupowym (Focus Group Interview). Podczas spotkań grup kreatywnych respondenci współtworzyli wraz z moderatorem hasła i komunikaty. Dodatkową zaletą projektu była możliwość obserwowania przez klienta wywiadów z podglądowni (specjalne pomieszczenie w fokusowni) i wpływania na przebieg badania.

Korzyść dla klienta

Zogniskowane wywiady grupowe pozwoliły wygenerować koncepty komunikacji marketingowej, które następnie poddane zostały ewaluacji i przekształcone w hasła. W ramach projektu wskazano frazy, które powinny być ulepszone lub wręcz pominięte, po to aby pozostawać na mocnej pozycji w konfrontacji z głównymi konkurentami w kategorii produktowej.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research