Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Prognozowanie wysokości kosztów pracy w Polsce i krajach UE15

 • Branża

  Usługi HR

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dostawca

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Jedna z największych firm na rynku HR w Polsce, oferująca wszechstronne wsparcie dla biznesu, zastanawiała się nad wprowadzeniem nowej usługi na rynek HR. Aby przygotować strategię rozwoju tej usługi, klient potrzebował odpowiedzi na pytanie, jak wygląda poziom nasycenia rynku, kim są główni gracze rynkowi, a także jak zmieniała się dynamika rynku w ciągu ostatnich lat.

Nasze rozwiązanie

Aby otrzymać możliwie najszerszy ogląd decyzji biznesowej, klient zlecił PMR przeprowadzenie analizy rynku pracy w Polsce. W oparciu o metodologię desk research, czyli analizę danych zastanych, możliwe było zebranie wielu obszernych informacji na temat rynku, głównych graczy, otoczenia prawno-gospodarczego, a także wyzwań na najbliższe lata. Analiza zakładała m.in. opracowanie prognoz wysokości kosztów pracy, zarówno krótkoterminowych (w perspektywie 2-letniej), jak i długoterminowych (w perspektywie 10-letniej).

Prognozy opracowano na podstawie danych historycznych dotyczących różnych wskaźników ogólnogospodarczych, jak i wskaźników specyficznych dla rynku pracy. Analizowane dane statystyczne zaczerpnięto ze źródeł statystyki publicznej, jak i od komercyjnych dostawców baz danych.

Korzyść dla klienta

Wszystkie analizy weszły w skład raportu, którego strukturę uzgodniono wcześniej z klientem, tak żeby mogły stanowić możliwie najlepsze rozwiązanie dla jego potrzeb.

Opracowane przez PMR prognozy pozwoliły zdecydować klientowi, czy opłaca się wprowadzać nową usługę na rynek. Wyniki analiz dostarczyły także użytecznych informacji na temat rynku pracy i mechanizmów w nim zachodzących, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej perspektywicznych dla klienta branż.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research