Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce

 • Branża

  Telekomunikacyjna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja

Potrzeba klienta

Na potrzeby kolejnej edycji wydawanego przez PMR raportu „Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w MŚP w Polsce 2012” Dział Badań przeprowadził badanie rynku B2B. Badanie obejmowało małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), funkcjonujące w najbardziej perspektywicznych branżach z punktu widzenia rynku ICT. Respondentami byli właściciele firm, członkowie zarządu, kierownicy działów IT, sprzedaży, marketingu i inne osoby dysponujące wiedzą na temat wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych w firmie.

Nasze rozwiązanie

Dział Badawczy regularnie dostarcza danych do raportów PMR dotyczących rynku ICT, co pozwala na śledzenie trendów i zmian na rynku. Aby objąć badaniem możliwie najbardziej zróżnicowaną liczbę przedsiębiorstw w Polsce, posłużono się techniką CATI (komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne). Zrealizowano 800 wywiadów w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w siedmiu wybranych branżach gospodarki. W celu uzupełnienia obrazu całego sektora MŚP dołączono oddzielną kategorię grupującą firmy z pozostałych branż, wykorzystujących rozwiązania ICT.

Korzyść dla klienta

Rezultaty badania zaprezentowano w formie dziewięciu rozdziałów ukazujących: wyniki dla całego sektora MŚP oraz siedmiu analizowanych sektorów gospodarki, wzbogacone o jeden rozdział porównawczy. Uzyskane dane pokazały popularność rozwiązań ICT w małych i średnich przedsiębiorstwach, w przekroju poprzez wybrane branże gospodarki.

Szczegółowe dane prezentują:

 • udział firm korzystających z komputerów stacjonarnych, laptopów, netbooków, smartfonów i tabletów
 • średnią liczbę posiadanych urządzeń
 • udział firm korzystających z telefonii stacjonarnej, komórkowej wraz z liczbą posiadanych aparatów
 • udziały dostawców telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu
 • rodzaje i średnią prędkość wykorzystywanych łączy internetowych
 • rodzaje usług świadczonych firmom przez zewnętrznych dostawców IT
 • udziały typów wykorzystywanego oprogramowania, wraz z listą najpopularniejszych programów
 • średnią liczbę pracowników działu IT w MŚP
 • dynamikę wydatków na ICT w badanych przedsiębiorstwach
 • udział firm korzystających z funduszy UE przy wdrażaniu inwestycji w IT.

Pełne zestawienie wyników badania w raporcie PMR „Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w MŚP w Polsce 2012”.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research