Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Syndykatowe badanie benchmarkowe wśród producentów domieszek do betonu

 • Branża

  Domieszki do betonu

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  1 tydzień co kwartał

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Nasz klient, stowarzyszenie firm produkujących domieszki do betonu, działających w Polsce - Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej - zwrócił się do PMR z prośbą o monitorowanie wartości i wielkości polskiego rynku domieszek do betonu. Jednym z działań statutowych Stowarzyszenia jest dostarczanie swoim członkom wiedzy na temat rynku w celu poprawy indywidualnych wyników sprzedażowych, jak i rozwoju całego sektora.

Nasze rozwiązanie

PMR - jako obiektywna i niezależna firma badawcza - została poproszona o opracowanie procedury zbierania danych, ich analizy i raportowania wyników. Specjalna uwaga została poświęcona zabezpieczeniu systemu wymiany oraz kwestii obiegu poufnych informacji klienta.

Projekt zakłada, że w każdym kwartale dane są zbierane, analizowane i przekazywane klientowi. W wyniku badania każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje spersonalizowany raport, zawierający zarówno informacje o wartości i wielkości całego rynku, jak i w podziale na poszczególne kategorie produktowe. Dodatkowo raporty zawierają informacje o udziale w rynku konkretnej firmy, dla której dedykowany jest raport. Raportowane są także dynamiki zmian wskaźników rynkowych w czasie.

Korzyść dla klienta

W oparciu o kwartalne raporty opracowywane przez badaczy PMR, klient jest w stanie monitorować zmiany na rynku jako całości, jak również w wybranych kategoriach produktowych i porównywać te wartości do wyników sprzedażowych swoich firm. Ta wiedza pozwala klientowi budować strategię biznesową i adoptować ją do dynamicznej sytuacji w sektorze.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research