PMR Research – Oferta Badawcza

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Test konceptów materiałów marketingowych dla szczepionek pediatrycznych

 • Branża

  Szczepionki pediatryczne

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  3 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Nasz klient planował wprowadzenie nowej szczepionki pediatrycznej na polski rynek. Plany te wymagały upewnienia się, czy przekaz światowej kampanii marketingowej sprawdziłby się również w Polsce. Celem projektu było także wskazanie głównych zalet produktu oraz przygotowanie skutecznej strategii komunikacyjnej z docelową grupą jego odbiorców. Dodatkowo projekt miał za zadanie zidentyfikować przewagę konkurencyjną produktu.

Nasze rozwiązanie

W ramach projektu badacze PMR zrealizowali serię wywiadów pogłębionych z polskimi pediatrami, podczas których przetestowano zestaw koncepcji i komunikatów reklamowych, tak aby zbadać ich siłę oddziaływania i potencjalny wpływ na przepisywanie szczepionek. Niektóre wywiady przeprowadzone zostały w studiu fokusowym, co pozwoliło naszemu klientowi na obserwowanie ich w czasie rzeczywistym. Wyniki pokazały, jakie korzyści i przeszkody w stosowaniu produktu dostrzegli nasi respondenci. Na podstawie przeprowadzonych badań mogliśmy przygotować rekomendacje dla klienta.

Korzyść dla klienta

Nasz klient otrzymał szczegółowy raport opisujący odbiór poszczególnych konceptów pod względem tego, czy zapadają w pamięć, jasności głównego przekazu, a także wpływu na wypisywanie recept. Raport został uzupełniony o sugestie, jak można uatrakcyjnić i wzmocnić koncepty w oczach lekarzy. Wartością dodaną projektu było wzbogacenie raportu o informacje na temat branży farmaceutycznej w Polsce, oparte na naszej znajomości lokalnego rynku.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research