Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek HVAC w Polsce

 • Branża

  Budowlana

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Czas realizacji

  4 tygodnie

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

HVAC to akronim angielskiej nazwy - Heating, Ventilation, Air Conditioning, określającej sektor inżynierii sanitarnej, który odnosi się do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Ta branża jest rzadko analizowana w Polsce, pomimo szybkiego tempa rozwoju budowlanego sektora niemieszkaniowego, który w pierwszej połowie 2012 r. zanotował wzrost o 17,6% w ujęciu rocznym. Analitycy PMR przeprowadzili badanie, które w całości opublikowano w raporcie pt. „Rynek HVAC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”.

Nasze rozwiązanie

Badanie typu B2B przeprowadzono wśród osób zarządzających firmami odpowiedzialnymi za montaż:

 • instalacji grzewczych
 • instalacji wentylacyjnych
 • instalacji klimatyzacyjnych.
W każdej z powyższych kategorii przeprowadzono po 100 wywiadów techniką telefonicznego wywiadu wspomaganego komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI), łącznie 300 wywiadów.

Analiza wywiadów ilościowych ze specjalistami z branży miała na celu m.in.: wskazanie cech charakterystycznych firm ze względu na typ budownictwa, najczęstszych miejsc wykonywania instalacji, a także dogłębne poznanie otoczenia konkurencyjnego w trzech wyżej wymienionych segmentach.

Wyniki badań wskazują na to, iż instalacje HVAC częściej wykonywane są w nowych budynkach (57%) aniżeli w ramach remontu już istniejących (43%). Podział zakładanych instalacji ze względu na budownictwo miejskie i wiejskie wskazuje na znaczną przewagę pierwszego sektora (76% do 24%). Ponad połowa firm deklaruje zainteresowanie nowościami na rynku HVAC i są to przede wszystkim przedsiębiorstwa specjalizujące się w obszarze systemów grzewczych.

Korzyść dla klienta

Dostarczone dane pozwoliły na określenie charakterystyki trzech głównych segmentów rynku HVAC, tj. klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Wyniki badań wśród specjalistów z branży dotyczyły ich podejścia w kwestii tematów tj.:

 • preferencje w zakresie kategorii produktowych
 • kryteria wyboru producentów
 • skłonność do innowacyjności
 • najpopularniejsze systemy HVAC instalowane przez firmy
 • znajomość i ocena marek producentów urządzeń HVAC
 • kanały dystrybucji urządzeń HVAC
 • analiza segmentów sektora według typów budownictwa.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research