Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Zdrowie kobiet - międzynarodowy projekt badawczy

 • Branża

  Branża farmaceutyczna

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Agencja badawcza

 • Czas realizacji

  7 tygodni

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny

Potrzeba klienta

Przed wdrożeniem nowego pomysłu, klient z branży farmaceutycznej chciał poznać preferencje grupy docelowej nowego produktu. Plany klienta dotyczyły stworzenia kompleksowego portfolio produktowego, dotyczącego kobiecego zdrowia. Konieczne zatem było uzyskanie informacji na temat opinii i zachowań kobiet w temacie zdrowia i jego profilaktyki. Ważnym elementem było także uwzględnienie różnic w obrębie targetowanej grupy kobiet.
W związku z dużym poziomem innowacyjności pomysłu, wykorzystano nowoczesne techniki badawcze m. in. stworzenie moderowanego forum internetowego.

Nasze rozwiązanie

Realizacja badania składała się z dwóch etapów, opartych o komplementarne narzędzia badawcze. Część pierwsza projektu polegała na analizie typu desk research, a także na szeroko zakrojonej analizie treści (content analysis) forów internetowych. Badany obszar dotyczył wybranych elementów z zakresu zdrowego stylu życia Polek. Druga część opierała się na analizie treści (content analysis) wypowiedzi o podobnej tematyce na specjalnie stworzonym moderowanym forum internetowym -  Online Bulletin Board System.

Korzyść dla klienta

Analiza treści internetowych, nie zawsze doceniana jako metoda badawcza, pozwala na uzyskanie dużej ilości informacji na temat badanej grupy w stosunkowo krótkim czasie, przy zaangażowaniu mniejszych zasobów. W tym projekcie miała szczególne zastosowanie w związku z drażliwymi kwestiami poruszanymi podczas dyskusji, o których łatwiej rozmawiać anonimowo.
Wyniki analizy desk research, ukazały szerszy kontekst opieki zdrowotnej w Polsce jak również poziom wiedzy, jakim dysponują Polki, w zakresie zdrowego trybu życia oraz profilaktyki dolegliwości kobiecych. Rezultaty badania pozwoliły zrozumieć sposób dyskusji kobiet o zdrowiu oraz ich potrzeby informacyjne dotyczące tej tematyki.
Bardziej pogłębiona analiza treści pozwoliła na zdiagnozowanie obaw i lęków, jakie towarzyszą kobietom w kwestii ich zdrowia. Wskazano także rolę przyjaciół i specjalistów we wspieraniu kobiet w prowadzeniu zdrowego trybu życia, stosowaniu profilaktyki i leczeniu. Istotnym elementem badań było również zbadanie poziomu świadomości kobiet w zakresie różnych chorób, określenie czynników wpływających na decyzję o podjęciu leczenia oraz preferowanych metod leczenia. 

Powrót do Listy Projektów - PMR Research