PMR Research – Oferta Badawcza

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Testy smaku i badanie cen wędlin

 • Branża

  Produkcja wędlin

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Handel i usługi

 • Czas realizacji

  2 tygodnie

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Nasz klient, który w ramach swojej działalności oferuje producentom żywności wsparcie w zakresie produkcji i sprzedaży, m.in. poprzez kompleksowe zarządzanie marką, zlecił PMR Research zrealizowanie testów smaku i analizę elastyczności cenowej wędlin swojego klienta oraz wędlin producentów konkurencyjnych.

Celem badania była sensoryczna ocena wędlin przez konsumentów, oszacowanie potencjału zakupowego wędlin na podstawie cech produktu (smak, wygląd, zapach), formy podania (wędlina pokrojona w plasterki), cech całego produktu (wygląd, opakowanie, etykieta), a także wszystkich jego właściwości i ceny w kontekście produktów konkurencyjnych producentów.

Nasze rozwiązanie

Badanie zostało zrealizowane na próbie 180 konsumentów z użyciem techniki osobistego wywiadu wspomaganego komputerowo (CAPI) w centralnych lokalizacjach (Central Location) w trzech dużych miastach w Polsce.

Testy smaku realizowane były z wykorzystaniem metodologii testu sekwencyjno-monadycznego. O technice testu sekwencyjno-monadycznego, a także ogólnie na temat badań Central Location Test można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Moduł analiz cenowych opierał się o metodologię Brand-Price Trade Off (BPTO), Price Sensitivity Meter (PSM) oraz zmodyfikowanej Skali Prawdopodobieństwa Zakupu Justera.

W analizie wizerunku marki wykorzystaliśmy elementy metodologii PMR Brand Image.

Korzyść dla klienta

W rezultacie badania nasz klient otrzymał raport wraz z rekomendacjami. Raport zawierał szczegółowe analizy wyników testów smaku, elastyczności cenowej, wraz ze wskazaniem akceptowalnego przedziału cen w grupie docelowej oraz analiz wizerunku marki. Dodatkowo PMR Research służył pomocą w interpretacji i dyskusji nad wynikami badania.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research