Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie marki projektów Stowarzyszenia WIOSNA: Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości

 • Branża

  Sektor pozarządowy

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Organizacja charytatywna

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - inne branże

Potrzeba klienta

Stowarzyszenie WIOSNA to organizacja charytatywna, której sztandarowym projektem jest Szlachetna Paczka – ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, oraz Akademia Przyszłości, czyli całoroczny program spotkań edukacyjnych dla dzieci. Stowarzyszenie zgłosiło się do nas z prośbą o pomoc przy określeniu, w jakim stopniu oba te projekty są rozpoznawane przez Polaków, a także jaki jest poziom kojarzenia związanych z nimi haseł reklamowych.

Nasze rozwiązanie

PMR Research potraktował projekty Stowarzyszenia WIOSNA jako swoiste marki i w ten sposób zbadał rozpoznawalność projektów i samego Stowarzyszenia. Badanie obejmowało także znajomość elementów kampanii reklamowych obu projektów (hasła reklamowe, osoby w nie zaangażowane). Oszacowaliśmy również wskaźniki spontanicznej i wspomaganej znajomości marek innych organizacji charytatywnych, aby mieć tło porównawcze do wyników dotyczących Stowarzyszenia WIOSNA. Projekt obejmował też m.in. badanie opinii i postaw na temat pomocy charytatywnej czy adopcji edukacyjnej.

Badanie zostało zrealizowane techniką CATI, czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

Korzyść dla klienta

Poznanie poziomu znajomości marki samego Stowarzyszenia i jego projektów było pierwszym krokiem do uzyskania pełnego obrazu wizerunku Stowarzyszenia wśród Polaków. Badanie zweryfikowało to, z czym Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości kojarzą się w Polsce. Wyniki będą pomocne przy budowaniu kolejnych edycji projektów, a także ich kampanii reklamowych tak, by wzmocnić zasięg i skuteczność realizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA działań.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research