Międzynarodowe Doświadczenie – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Jakościowa analiza preferencji konsumentów w zakresie kupowania i spożywania ciastek w Polsce

 • Branża

  FMCG

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent ciastek

 • Czas realizacji

  6 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG

Potrzeba klienta

Klient, europejski producent ciastek, chciał się przekonać jak jego produkty są odbierane przez polskich konsumentów oraz jak się one prezentują na tle konkurencji. Kolejną ważną kwestią była identyfikacja postrzegania marki klienta oraz marek konkurencyjnych, określenie słabych i mocnych stron produktów oraz identyfikacja przewag konkurencyjnych.

Nasze rozwiązanie

Zgodnie z wytycznymi klienta zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy badanie jakościowe – grupy fokusowe z polskim konsumentami ciastek. W trakcie wywiadów analizowane były między innymi następujące zagadnienia:

 • zwyczaje polskich konsumentów
 • ocena opakowań produktów
 • test smaku produktów
 • jakościowa segmentacja produktów.
Zebrane wyniki zostały przedstawione klientowi w postaci raportu wraz z rekomendacjami. Wyniki te zostały również zaprezentowane szerokiemu gronu decydentów w siedzibie klienta.

Korzyść dla klienta

Dzięki badaniom klient otrzymał wartościowe dane umożliwiające budowę zarówno strategii marketingowej, jak i strategii sprzedaży swoich produktów na rynku polskim. Klient szczególnie docenił zebrane informacje dotyczące mocnych i słabych stron jego marki oraz wskazówki dotyczące możliwych kanałów dystrybucji, przedstawionych jako element dodatkowy w raporcie.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research