Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek okien w Polsce

  • Branża

    Produkcja szkła

  • Zasięg geograficzny

    Polska

  • Typ klienta

    Producent

  • Czas realizacji

    6 tygodni

Projekt Badawczy - rynek budowlany

Potrzeba klienta

Klient, jeden z największych producentów szkła na świecie, poszukiwał kompleksowej informacji o polskim rynku okien. Przedmiotem zainteresowania klienta była wielkość rynku, jego segmentów i istniejących nisz rynkowych, wraz ze szczegółowym profilem głównych graczy rynkowych w poszczególnych segmentach.

Nasze rozwiązanie

PMR Research przeprowadził badanie wśród producentów okien w Polsce. Dostarczone informacje uwzględniały wyniki szeroko zakrojonej analizy istniejących źródeł oraz informacje uzyskane od dostawców materiałów na rynek producentów okien. Łącznie przebadano 50 graczy rynkowych oraz ekspertów. Raport wykonany zgodnie z metodologią PMR Market Insight zawierał informacje o wielkości i strukturze rynku, głównych graczach rynkowych, ich udziałach oraz kanałach dystrybucji okien. Raport i prezentacja z badania uzupełnione zostały o bazę danych prezentującą szczegółowe dane rynkowe.

Korzyść dla klienta

Wyniki badania pozwoliły klientowi na podjęcie strategicznych decyzji dotyczących docelowych rynków swojej działalności. Zidentyfikowanie najważniejszych graczy rynkowych dostarczyło informacji o potencjalnych kontrahentach, a pogłębiona analiza segmentów i nisz rynkowych wskazała dalsze możliwości rozwoju produktu.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research