Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Polski rynek barów kanapkowych i sałatkowych

 • Branża

  Produkcja żywności

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Producent

 • Czas realizacji

  5 tygodni

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG, HoReCa

Potrzeba klienta

Celem projektu było zrozumienie polskiego rynku barów kanapkowych i sałatkowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapotrzebowanie operatorów barów na produkty (oraz zakres, w jakim oferta naszego klienta zaspokaja to zapotrzebowanie), na zastosowanie elementów różnych kategorii z oferty klienta, na komunikację z operatorami i model dostaw (dystrybucji).

Zasadnicze znaczenie miało zdefiniowanie dla naszego klienta optymalnego sposobu dotarcia do rynku w sektorze barów kanapkowych i sałatkowych. Grupy badawcze ustanowione w ramach projektu miały za zadanie:

 • określenie, których produktów oferowanych przez konkurencję nie ma w asortymencie klienta,
 • określenie, których produktów nie ma na rynku mimo zapotrzebowania;
 • oszacowanie stanów magazynowych różnych produktów u konkurencji w porównaniu ze stanami magazynowymi klienta,
 • oszacowanie potencjału rynku barów kanapkowych i sałatkowych pod względem trendów i wartości.

Nasze rozwiązanie

Na podstawie wywiadów z operatorami barów sporządziliśmy raport końcowy, obejmujący:

 • streszczenie menedżerskie i przegląd rynku, w celu zapewnienia klientowi najważniejszych informacji o strukturze, wielkości i wartości polskiego rynku barów kanapkowych i sałatkowych,
 • wizualizację dróg dotarcia do rynku – zestawienia wykresów jasno przedstawiające przepływ produktów, ze wskazaniem asortymentów i cen.

Korzyść dla klienta

Opierając się na obserwacji trendów rynkowych i opiniach operatorów barów, klient był w stanie przygotować strategię dla oddziału firmy odpowiedzialnego za rynek barów kanapkowych i sałatkowych w Polsce. Znajomość kryteriów wyboru produktów i preferowanych marek pomogła w zdefiniowaniu najważniejszych kanałów w planie dystrybucji. Dzięki odkryciu ograniczeń, występujących na drodze dotarcia do rynku, klient był w stanie podjąć decyzję m.in. o wielkości opakowań.

Analiza jadłospisów pozwoliła klientowi na optymalny podział różnych produktów, odpowiednio do preferowanych kanałów dystrybucji. Było to bardzo przydatne dla zrozumienia różnych profili barów kanapkowych i sałatkowych.

Przedstawiliśmy klientowi także możliwości wsparcia planów wprowadzenia kanapek i sałatek do menu.

Powrót do Listy Projektów - PMR Research