Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research bada rynek IT na zlecenie PMR Publications

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja
Na zlecenie działu publikacji firmy PMR, PMR Research przeprowadził badanie dotyczące wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, oprogramowanie kadrowo-płacowe) w polskich przedsiębiorstwach. Badanie objęło także kwestie związane z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w firmach, wydatkami firm na IT oraz korzystaniem z usług telekomunikacyjnych. W badaniu wykorzystano reprezentatywną próbę 657 polskich firm zatrudniających 50 i więcej osób z branż produkcyjnej, użyteczności publicznej, handlu, finansów oraz usług. Zastosowano technikę badawczą wywiadu telefonicznego.

Do najważniejszych celów projektu należało:
 • określenie poziomu wykorzystania oprogramowania wspomagającego zarządzanie w polskich firmach zatrudniających 50 i więcej osób
 • określenie powszechności korzystania przez badane firmy z wybranych usług teleinformatycznych
 • uzyskanie informacji na temat poziomu komputeryzacji badanych firm (m.in. liczba stanowisk komputerowych, liczba komputerów przypadająca na 100 pracowników)
 • określenie poziomu wydatków na informatykę w badanych firmach.
Wyniki badania zostały opublikowane w dwóch raportach: „Infrastruktura teleinformatyczna w polskich dużych i średnich firmach 2005-2006” , wydanym we wrześniu 2005 r., oraz „Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006” (listopad 2005).

Posiadanie rozwiązań CRM w polskich firmach o zatrudnieniu 50+ osób

Badania rynków informatycznego i telekomunikacyjnego to jeden z głównych obszarów specjalizacji PMR Research.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research