Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie branży urządzeń dźwignicowych w Polsce, Czechach i Rosji

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa
PMR Research przeprowadził cześć międzynarodowego badania na temat rynku urządzeń dźwignicowych w Europie. Celem projektu było zgromadzenie informacji o wartości i wielkości rynków w Polsce, Czechach i Rosji, głównych graczach, trendach i prognozach na lata 2010-2016. Niniejsze informacje zostały zebrane w oparciu o 80 wywiadów eksperckich z czołowymi producentami i dystrybutorami urządzeń dźwignicowych na rynkach polskim, czeskim i rosyjskim. Aby poznać także perspektywę użytkowników urządzeń dźwignicowych, dodatkowo zrealizowaliśmy łącznie 25 wywiadów wśród użytkowników końcowych w sektorach, które są największymi odbioracami urządzeń dźwignicowych.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research