Nasza Oferta Badawcza – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie online potrzeb firm w zakresie informatycznych rozwiązań biznesowych

Projekt Badawczy - finanse i bankowość, produkcja przemysłowa
PMR Research oraz Dom Mediowy Codemedia przeprowadziły na zlecenie Microsoft Dynamics, działu aplikacji biznesowych polskiego oddziału firmy Microsoft, badanie internetowe wśród prawie 800 polskich firm z sektora produkcji, handlu i usług budowlanych. Badanie dotyczyło potrzeb firm w zakresie informatycznych rozwiązań biznesowych jak i też obecnej i przyszłej sytuacji w badanym segmencie rynku. PMR Research był odpowiedzialny za przygotowanie kwestionariusza, analizę danych i przygotowanie trzech raportów, które zostały przekazane respondentom z sektora produkcji, handlu i usług budowlanych w formie wynagrodzenia za udział w badaniu.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research