Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research zrealizował badanie rynku inżynieryjnego w Polsce

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa
Pracując na zlecenie Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, PMR Research przeprowadził badanie rynku inżynieryjnego w Polsce. Badanie rozpoczęło się w sierpniu 2005. Raport z badań został przygotowany na podstawie analizy desk research (analizy dostępnych publicznie danych) oraz ok. 70 wywiadów pogłębionych.

Celem projektu była analiza następujących sektorów w Polsce:
 • Rynek usługi obróbki metali.
 • Rynek maszyn do produkcji i wykorzystania energii mechanicznej.
 • Rynek maszyn ogólnego przeznaczenia dla różnych branż.
 • Rynek obrabiarek.
 • Rynek maszyn specjalnego przeznaczenia dla budownictwa, górnictwa i przemysłu.
 • Rynek maszyn i urządzeń elektrycznych.
Analiza każdego z wymienionych powyżej rynków zawierała następujące informacje:
 • wielkość i dynamika rynku,
 • główni gracze na rynku,
 • trendy,
 • handel zagraniczny,
 • ceny,
 • prognozy na 2006 r.
W raporcie znalazła się również analiza aktualnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce, polskiego handlu zagranicznego, infrastruktury, przyszłych trendów, atrakcyjności inwestycyjnej polskiego rynku dla firm zagranicznych, otoczenia biznesowego rynku inżynieryjnego w Polsce i inne.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research