Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Dwunasta edycja badania polskiego sektora budowlanego

Projekt Badawczy - rynek budowlany
PMR Research przeprowadził w marcu tego roku kolejną, dwunastą edycję badania kadry menedżerskiej największych firm budowlanych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie PMR Publications, a jego wyniki przedstawione zostały w raporcie “Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012”. Badanie przeprowadzone zostało techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), a w jego ramach zrealizowano 114 wywiadów z firmami należącymi do grupy 200 największych przedsiębiorstw wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym.

Wyniki badania świadczą o pewnej poprawie nastrojów w branży budowlanej w Polsce. Pomimo srogiej zimy i związanych z nią przestojów na budowach, firmy budowlane obecną koniunkturę na rynku oceniają nieco lepiej niż pół roku wcześniej. Mimo że działalność budowlańców w dalszym ciągu utrudniona jest przez liczne bariery, to wiele firm w obecnej, trudnej sytuacji doszukuje się także czynników mających pozytywny wpływ na rynek. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął w marcu 2010 r. wartość 6,8 pkt pokazując, że mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych w I kwartale br. firmy budowlane w ocenie sytuacji rynkowej są bardziej optymistyczne niż rok wcześniej.


Indeks Koniunktury Budowlanej PMR, lipiec 2004-marzec 2010


Na rynku w dalszym ciągu przeważają jednak firmy, które w obecnej sytuacji dostrzegają więcej zjawisk negatywnych niż pozytywnych. Największą przeszkodą dla firm są problemy z przepisami i urzędnikami (49% wskazań), w tym m.in. brak regulacji prawnych, które powinny chronić polski rynek przed firmami zagranicznymi oferującymi zaniżone ceny usług budowlanych, zbyt skomplikowane procedury przetargowe zamówień publicznych, a także nadmierna biurokracja.

Duża konkurencja na rynku, w tym również cenowa, oraz wysokie koszty pracy i podatki były stosunkowo często wymieniane przez budowlańców jako czynniki utrudniające działalność. Bardzo często natomiast ankietowani postrzegają konkurencję na rynku jako nieuczciwą. Na taką ocenę wpływają głównie działania podejmowane przez firmy zza granicy, które, chcąc wejść na polski rynek, stosują rażąco niskie ceny.

Ankietowane przedsiębiorstwa wymieniały również inne czynniki utrudniające obecnie funkcjonowanie na rynku budowlanym. Prawie co dziesiąty respondent wskazywał na problemy z finansowaniem działalności (8%), natomiast zatory płatnicze, aktualną sytuację gospodarczą oraz brak inwestycji wymieniło po 5% ankietowanych.


Co najbardziej utrudnia działalność na rynku budowlanym w Polsce?


Ankieterzy PMR Research zapytali także firmy budowlane o czynniki, które w obecnej chwili najbardziej ułatwiają funkcjonowanie na rynku. Ponieważ większość respondentów nie dostrzega żadnych znaczących ułatwień w działalności, uzyskano jedynie 48 wartościowych odpowiedzi na to pytanie.

Wśród czynników ułatwiających działalność na polskim rynku budowlanym respondenci najczęściej wymieniali posiadanie przez firmy takich cech, jak solidność, profesjonalizm, uczciwość, dobre referencje i doświadczenie (odpowiedziało tak 27% ankietowanych). Na kolejnych miejscach znalazły się dotacje unijne, a także łatwa dostępność oraz niskie ceny materiałów budowlanych (po 23%). Duże znaczenie dla firm budowlanych w okresie spowolnienia mają także kontakty biznesowe, zwłaszcza trwałe i dobre relacje ze zleceniodawcami, inwestorami, jak też podwykonawcami. Respondenci wymieniali również posiadanie przez firmę odpowiednio wykwalifikowanej kadry (także łatwą dostępność nowych pracowników) oraz pojawianie się na rynku wielu nowych i zapowiedzi kolejnych inwestycji, co już wkrótce powinno wpłynąć na zwiększanie popytu na prace wykonawcze.


Pełne wyniki badania zostały opublikowane w najnowszym raporcie PMR Publications pt. “Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012”.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research