Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research zrealizował badanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce na zlecenie PMR Publications

Projekt Badawczy - IT i telekomunikacja
PMR Research przeprowadził na zlecenie działu publikacji firmy PMR badanie polskiego rynku telekomunikacyjnego, którego wyniki zostały wykorzystane w raporcie "The Telecommunications Market in Poland 2005-2008". W badaniu wzięły udział 54 największe polskie firmy telekomunikacyjne według zatrudnienia i wielkości przychodów osiągniętych w 2004 r. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2005, techniką wywiadu telefonicznego, a respondentami byli dyrektorzy działów marketingu lub inne osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych.

Do najważniejszych celów projektu należało:
 • ocena obecnej sytuacji na polskim rynku telekomunikacyjnym
 • ocena perspektyw rozwoju kluczowych segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce
 • uzyskanie opinii na temat działalności Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
 • rozpoznanie największych barier oraz czynników stymulujących rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce
 • poznanie opinii związanych z planowanym wejściem na polski rynek komórkowy nowego gracza - Netii
 • ocena perspektyw rozwoju telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G) w Polsce.

Badania rynku informatycznego i telekomunikacyjnego to jeden z głównych obszarów specjalizacji PMR Research.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research