Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Jedenasta edycja badania polskiego sektora budowlanego – raport „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009”

Projekt Badawczy - rynek budowlany
Jedenasta edycja badania polskiego sektora budowlanego – raport „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009”
PMR Research przeprowadził we wrześniu tego roku kolejną, jedenastą edycję badania kadry menedżerskiej największych firm budowlanych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie PMR Publications, a jego wyniki przedstawione zostały w raporcie „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012”. Badanie przeprowadzone zostało techniką wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI), a w jego ramach zrealizowano 130 wywiadów z firmami należącymi do grupy 214 największych przedsiębiorstw wykonawczych działających na polskim rynku budowlanym.

Głównym wnioskiem raportu jest stopniowa poprawa nastrojów w branży budowlanej po gwałtownym załamaniu na początku 2009 r. Firmy budowlane w ocenie sytuacji rynkowej oraz własnej kondycji są bardziej optymistyczne niż pół roku wcześniej. Dzięki intensywnej realizacji projektów inżynieryjnych, produkcja budowlano-montażowa w 2009 r. zanotuje co najmniej 5% wzrost, który w 2010 r. zwiększy się do ok. 8%. Jednak w ocenie sytuacji rynkowej firmom bardzo daleko jeszcze do poziomu optymizmu notowanego w latach 2006-2008.

Ponad jedna piąta największych firm budowlanych działających w Polsce ocenia sytuację w sektorze jako pozytywną, podczas gdy pół roku wcześniej takiego zdania było jedynie 9% respondentów. Także przewidywania firm co do rozwoju sytuacji na rynku budowlanym w ciągu najbliższych 12 miesięcy wskazują na większy optymizm niż w marcu br. – 42% badanych firm spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej, a jedynie 14% ankietowanych oczekuje, że ulegnie ona dalszemu pogorszeniu.

Ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym


Pewnej poprawie uległa także ocena portfeli zamówień firm budowlanych – 39% respondentów dobrze oceniło obecną ilość zleceń (wobec 31% pół roku wcześniej), a przeciwnego zdania było 30% badanych podmiotów. W przewidywaniach dotyczących przyszłego portfela zamówień firmy także wykazują większy optymizm – 49% ankietowanych prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy liczba zamówień wzrośnie, a 20% oczekuje jej spadków.

Sytuacja finansowa największych firm z branży budowlanej w dalszym ciągu oceniana jest pozytywnie – uważa tak 71% badanych (wobec 60% pół roku temu). Spośród ankietowanych 32% przewiduje, że na koniec 2009 r. sytuacja finansowa ich firmy będzie lepsza niż w roku 2008. Odmiennego zdania jest dokładnie taki sam odsetek badanych przedsiębiorstw.

Jak firma ocenia swoją obecną sytuację finansową


Na podstawie ocen obecnej sytuacji rynkowej, a także sytuacji finansowej oraz portfela zamówień firm budowlanych, tworzony jest specjalny sumaryczny wskaźnik obrazujący poziom koniunktury w polskiej branży budowlanej. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął we wrześniu 2009 r. wartość 5,5 pkt, wskazując na pewną poprawę sytuacji rynkowej w sektorze budowlanym w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Indeks koniunktury budowlanej PMR


Z przeprowadzonego badania wynika, że ankietowane firmy za najbardziej atrakcyjne segmenty rynku budowlanego w perspektywie dwóch najbliższych lat uznają budownictwo drogowe (84% wskazań), obiektów sportowych i rekreacyjnych (31%), budownictwo energetyczne (31%) oraz budownictwo ochrony środowiska (24%). Z kolei za najmniej perspektywiczne uznano budownictwo biurowe (5%) oraz magazynowe (9%). Uzyskane opinie w dużym stopniu odzwierciedlają obecną sytuację rynkową, w której budownictwo drogowe jest głównym motorem napędowym branży budowlanej – w pierwszych trzech kwartałach br. segment ten odnotował ponad 40% roczny wzrost produkcji budowlano-montażowej. W tym samym okresie stopa wzrostu dla całego segmentu inżynieryjnego wyniosła ponad jedną czwartą, rekompensując tym samym spadki w budownictwie mieszkaniowym (-12,8%) oraz niemieszkaniowym (-6,5%).

Pełne wyniki badania zostały opublikowane w najnowszym raporcie PMR Publications pt. „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012”.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research