Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie na temat polityki refundacyjnej dla leków obniżających poziom cholesterolu na Węgrzech

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny
PMR Research zrealizowało pogłębione wywiady telefoniczne z osobami, które są odpowiedzialne lub mają wpływ na ustalanie polityki refundacyjnej na Węgrzech: przedstawicielami płatników, liderami opinii oraz przedstawicielami organizacji pacjentów. Głównym celem badania było poznanie sposobu, w jaki ustala się priorytety w polityce refundacyjnej oraz jak wyglądają te priorytety w przypadku leków obniżających poziom cholesterolu w porównaniu z lekami na inne schorzenia. We współpracy z węgierską agencją badawczą zrealizowaliśmy 9 godzinnych wywiadów pogłębionych i dostarczyliśmy klientowi szczegółowe notatki z wywiadów w jęz. angielskim.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research