Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research zbadał sektor budowlany w Polsce na zlecenie PMR Publications

Projekt Badawczy - rynek budowlany
PMR Research działając na zlecenie działu publikacji firmy PMR przeprowadził w sierpniu 2005 r. kolejne już badanie polskiego rynku budowlanego. Wzięło w nim udział 110 największych polskich firm budowlanych według zatrudnienia i wielkości przychodów osiągniętych w 2004 r. Respondentami byli dyrektorzy działów marketingu lub inne osoby na stanowiskach kierowniczych odpowiadające w swoich firmach za politykę handlową. Badanie przeprowadzono techniką wywiadu telefonicznego.

Do najważniejszych celów projektu należało:
 • ocena obecnej sytuacji na polskim rynku budowlanym
 • ocena perspektyw rozwoju sektora budowlanego
 • prognoza najważniejszych wskaźników ekonomicznych związanych z rynkiem budowlanym (m.in. produkcji budowlano-montażowej, cen materiałów budowlanych, poziomu zatrudnienia w firmach budowlanych)
 • ocena kondycji finansowej oraz poznanie planów inwestycyjnych największych polskich firm z badanego sektora
 • rozpoznanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na sektor budowlany w Polsce - określenie najważniejszych barier utrudniających prowadzenie działalności w sektorze budowlanym
 • uzyskanie opinii na temat tego, co powinien zrobić rząd, aby polepszyć sytuację w polskim budownictwie
 • poznanie planów polskich firm budowlanych dotyczących działalności poza granicami Polski.

Czy wejście Polski do UE jest korzystne dla firmy?


W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research