Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa
Pracując dla Politechniki Łódzkiej PMR Research przygotował raport na temat rynku usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce. Raport przygotowany został w oparciu o metodologię wykorzystującą trzy źródła informacji:
 • analiza desk research,
 • badanie ilościowe – 160 wywiadów telefonicznych (CATI) z firmami potencjalnie zainteresowanymi usługami napromieniania i sterylizacji,
 • wywiady z ekspertami rynkowymi, przedstawicielami organizacji branżowych i firm działających w wybranych sektorach rynku oraz przedstawicielami firm świadczących usługi sterylizacji i napromieniania.
Raport zawierał informacje o sytuacji rynkowej w wybranych branżach, stosowanych obecnie w nich technikach sterylizacji i napromieniania, poziomie kosztów i cen usług oraz aktualnym popycie na nie, a także inne szczegółowe informacje na temat rynku wymagane przez Klienta.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research