Oferta Badawcza PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Badanie wśród kobiet walczących z rakiem piersi

Projekt Badawczy - rynek medyczny i farmaceutyczny
PMR Research, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie, przeprowadził w całej Polsce wywiady z kobietami walczącymi z rakiem piersi z przerzutami.

Celem badania było lepsze zrozumienie doświadczeń kobiet walczących z tą chorobą, a zebrane z wielu krajów dane mają służyć celom edukacyjnym W ramach tego projektu przeprowadziliśmy 100 wywiadów telefonicznych, które przyniosły m.in. odpowiedzi na pytania dotyczące poziomu wiedzy o raku piersi z przerzutami, źródeł informacji, z których korzystają chore, by dowiedzieć się więcej o tej chorobie, zakresu pomocy i wsparcia, jakie otrzymały od bliskich, organizacji, fundacji oraz stosunku do testów klinicznych i rozwoju wiedzy o raku piersi z przerzutami. Wnioski z badania pozwolą zwiększyć świadomość otoczenia na temat potrzeb chorych, pomogą podnieść jakość pomocy i wsparcia a także polepszyć jakość współpracy pomiędzy organizacjami, lekarzami, bliskimi i otoczeniem chorych. PMR Research dziękuje wszystkim osobom i organizacjom, które udzieliły pomocy w dotarciu do respondentek i realizacji tego projektu.

W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60


Powrót do Listy Projektów - PMR Research