Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek żywności japońskiej w Polsce - raport analityczny

Projekt Badawczy - handel detaliczny i FMCG, HoReCa
Już po raz trzeci PMR Research przygotował raport analityczny dla Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO). Tym razem raport dotyczył rynku japońskich produktów żywnościowych w Polsce. Raport prezentuje sytuację na polskim rynku detalicznym i gastronomicznym w trzech segmentach produktów: dodatków kulinarnych do sushi, makaronu japońskiego i japońskiej herbaty. Dostarczyliśmy klientowi informacje na temat szacowanej wielkości i dynamiki rynku, struktury rynku oraz głównych graczy działających w tej branży.

PMR Market Insight Raport został przygotowany w oparciu o stworzoną przez PMR Research metodologię PMR Market Insight, służącą do przygotowywania kompleksowych analiz branżowych. Do przygotowania tego raportu wykorzystaliśmy takie informacje jak dane Głównego Urzędu Statystycznego o spożyciu produktów żywnościowych w Polsce oraz o rynku HoReCa, informacje o tendencjach na rynku żywności luksusowej i kuchni narodowych, a także podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski. Raport bazował także na danych pochodzących z prasy branżowej, Internetu oraz wewnętrznych baz danych PMR. Ponadto, zrealizowaliśmy ponad 30 wywiadów pogłębionych z właścicielami i kadrą zarządzającą głównych dystrybutorów i detalistów na rynku żywności japońskiej w Polsce.

Kluczowe cele projektu to:
 • oszacowanie wielkości polskiego rynku japońskich produktów żywnościowych w Polsce,
 • dostarczenie informacji o poszczególnych segmentach tego rynku,
 • analiza kanałów dystrybucji japońskich produktów żywnościowych w Polsce,
 • przygotowanie listy dystrybutorów i detalistów działających na polskim rynku japońskich produktów żywnościowych,
 • przygotowanie listy największych targów branży spożywczej w Polsce.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research