Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

Rynek chloro-alkaliów i nawozów w Polsce – ogólna sytuacja na rynku

Projekt Badawczy - produkcja przemysłowa
Pracując na zlecenie międzynarodowego producenta materiałów budowlanych, PMR Research przygotowało opracowanie na temat rynku chloro-alkaliów i rynku nawozów w Polsce.

Do głównych celów badania należało zdobycie następujących informacji:
 • ogólna sytuacja na rynku chloro-alkaliów oraz rynku nawozów,
 • główni gracze na ww. rynkach,
 • lokalizacja głównych graczy,
 • zdolności produkcyjne największych zakładów działających w tych branżach,
 • surowce używane w poszczególnych typach produkcji,
 • główni klienci i podstawowe zastosowania substancji wytwarzanych przez poszczególne zakłady.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
 • badania międzynarodowe,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research