Profesjonalne Badania Rynku – PMR Research

Doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać wycenę badania? Napisz do Nas - PMR Research
Najnowsze wieści w newsletterze:

PMR Research przeprowadziło badanie na temat polskiego rynku materiałów budowlanych

Projekt Badawczy - rynek budowlany
Działając na zlecenie międzynarodowej firmy produkującej materiały budowlane, PMR Research przygotowało raport na temat kosztów budowy różnego typu obiektów budowlanych oraz najpopularniejszych materiałów budowlanych wykorzystywanych w polskim budownictwie mieszkaniowym, niemieszkaniowym oraz inżynieryjnym.

Raport przygotowano przy ścisłej współpracy z ekspertami w dziedzinie rynku budowlanego, takimi jak inżynierowie budowlani o przynajmniej kilkunastoletnim doświadczeniu praktycznym, osoby zawodowo zajmujące się przygotowywaniem kosztorysów budowlanych oraz pracownicy naukowi zajmujący się tematyką budownictwa inżynieryjnego. Uzyskane informacje zostały dodatkowo potwierdzone i uzupełnione za pomocą danych uzyskanych w toku analizy desk research.

W efekcie przeprowadzonego badania Klient otrzymał obszerny raport zawierający następujące informację:
  • udział kosztów budowy poszczególnych elementów danego obiektu budowlanego (np. dom wielorodzinny, centrum handlowe, droga) w całkowitym jego koszcie,
  • najpopularniejsze materiały wykorzystywane na poszczególnych etapach budowy w Polsce, wraz z informacją o częstości oraz przyczynach ich zastosowania. Dodatkowo ta część raportu została wzbogacona materiałami graficznymi oraz opisem sposobu aplikacji poszczególnych materiałów.
W PMR Research oferujemy klientom zarówno jakościowe, jak i ilościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:
  • badania międzynarodowe,
  • badania B2B oraz badania konsumenckie,
  • badania typu central location test (CLT),
  • badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR Medical Panel,
  • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR Brand Image,
  • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
  • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
  • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR Market Insight.
Prosimy o kontakt z nami:
e-mail: info@pmrcr.com
tel. (+48 12) 201 34 60

Powrót do Listy Projektów - PMR Research